• Förvandla dolda talanger till synliga styrkor

    3 minuter läsning + 7 minuter uppgift

Kommande minuter kommer du att få läsa om dolda styrkor och hur du blir bättre på att hitta dem hos dina medarbetare.

Du kanske har hört det här citatet någon gång:

”Jag har inga speciella talanger. Jag är bara passionerat nyfiken.”

ALBERT EINSTEIN

Einstein, som för övrigt hade Aspbergers syndrom, hade uppenbarligen en väldigt användbar talang som han lärde sig utnyttja i sitt yrkesliv. Nämligen hans nyfikenhet.

Alla människor är bra på någonting. I vissa fall kan det vara svårt att sätta fingret på vad, då vissa egenskaper anses vara just egenskaper och inte talanger. För att hitta en människas talang måste du utforska vad som väcker engagemang. För att nå full effekt behöver du också bygga team där medarbetarnas unika talanger kompletterar varandra.

En organisation som är fokuserad på matchning

I en matchningsfokuserad organisation vet medarbetarna sitt värde och de befinner sig på en plats som matchar deras unika förmågor mot ditt önskade resultat. Det finns ett antal olika egenskaper som kan definiera arbetsförmåga. På Samhall har vi valt ut 16, alla unika för vårt affärsområde.

En första uppgift är alltså att ta reda på vilka förmågor som behövs eller inte behövs för ditt företags olika arbetsuppgifter. Det kan vara bra att fundera kring följande områden:

SINNES-FUNKTIONER

Vilken betydelse har hörsel, syn, minne, färgseende etc?

KOGNITIVA FUNKTIONER

Vilken betydelse har språkförmåga, läsförståelse etc?

PSYKISKA FUNKTIONER

Vilken betydelse har stresstålighet, koncentration, förmåga att arbeta självständigt etc?

SOCIALA FUNKTIONER

Vilken betydelse har förmågan att arbeta, att vara serviceinriktad?

FYSISKA FUNKTIONER

Vilken betydelse har fysisk styrka, uthållighet etc?

Om du letar efter det bästa i varje enskild medarbetare kommer du också att hitta det.

Några lyckade exempel

Lee hade svårigheter i arbetslivet eftersom hon upplevdes som obstinat. Hon sjönk in i en depression, blev sjukskriven en längre tid och kom till slut till Samhall för att arbetsträna. Hennes chef upptäckte snart att Lee hade en ovanlig förmåga att se förbättringar i processer. Hon blev engagerad när hon lyckades uppmärksamma felaktigheter och driva igenom en förändring. Lee fick därför ansvar som driftsledare och hittade snart arbetsglädjen igen.

Sara blev stressad av sociala situationer och drog sig ofta undan kontakten med sina arbetskompisar. Hon upplevdes som oengagerad och sur och störde stämningen i teamet. Hennes chef upptäckte att Sara hade ett intresse för detaljer. Hon tyckte om precision och kvalitet och trivdes med att sitta ensam och arbeta. När Sara fick ta ansvar för detaljer väcktes hennes engagemang. Sara jobbar nu med att montera och kvalitetsgranska rör till katetrar.

Mats svåra förslitningsskada i höften medförde en lång sjukskrivning. Han hade under många år arbetat som vägarbetare med fysiskt tunga uppgifter. Stillasittandet gjorde honom deprimerad och han längtade ut i arbete igen. Mats är social och duktig på att bemöta och inspirera människor efter många år som ideell kraft i föreningslivet. I dag jobbar han i en reception på ett litet företag. Stor kontakt med människor gör att han trivs trots att arbetet är stillasittande.

Uppgift

Välj ut tre av dina medarbetare. Identifiera tillfällen då du har upplevt att personen varit engagerad.

  • Vad var det som triggade engagemanget?

  • Hur blev slutresultatet?

  • Hur arbetade du med feedback?

  • Hur skulle du kunna justera arbetsuppgifterna så att det bättre matchar personers engagemang?