• Det är viktigare att hitta rätt än att leta fel

    3 minuter läsning + 5 minuter uppgift

Många fantastiska nya tankar och idéer stupar på ett väldigt olyckligt faktum: någon säger nej. Att kväva idéer är lätt, och när man gör det kväver man ofta även den som kom på idén.

Alla nya projekt har egna unika lösningar, därför går det inte att räkna med att de metoder som har fungerat tidigare kommer att fungera i all framtid. Chansen att en medarbetare kommer på en lösning som leder till att arbetsplatsen utvecklas är betydligt större om du lyssnar.

Kreativitet triggas när vanemönster bryts. Nya situationer, ny kunskap och nya aktiviteter får oss att utveckla nya tankebanor. Men förnyare riskerar att möta starkt motstånd. De kan uppfattas som udda personer som väcker olust genom att ifrågasätta.

Att skapa en utvecklingskultur

Säg ja. Säg ja och bygg på med en egen idé. Säg saker som: det där var intressant. Men säg inte nej.

När det är högt i tak får de stora tankarna plats.

I en beskyllar- eller bedömningskultur är felen centrala. När någonting händer letas det fel och syndabockar. När möten eller arbetsuppgifter går dåligt eller inte leder någonstans beror det på att det är dålig ledning. Den typen av kultur leder ofta till att medarbetare och chefer blir ovilliga att ta de initiativ som behövs eftersom rädslan att göra fel blir styrande. För att komma tillrätta med detta och i stället uppmuntra till en utvecklingskultur kan det vara bra att ställa sig frågor av typen:

  • Vad vill du ta upp? Vad tycker du är viktigt?

  • Vad behöver du för att mötet/arbetsuppgiften/stämningen ska kännas bra?

  • Hur kan du bidra till att mötet/arbetsuppgiften/stämningen ska bli bättre nästa gång?

Genom att ställa frågor av den här typen blir feedback en del av vardagen, och var och en i organisationen lär sig att ta ansvar för att det ska bli bättre nästa gång.

Att uppmuntra medarbetare att föreslå förbättringar och förändringar som kan gynna deras arbete, gynnar även arbetsplatsen i slutändan.

Uppgift

Ta fram din anteckningsbok. Ställ timern på två minuter. Skriv ner alla förbättringsförslag som du har fått av medarbetare eller kollegor den senaste veckan. Tänk inte så mycket utan lista allt rakt upp och ner.

Läs igenom listan.

  • Är den kort? Vad kan du göra för att uppmuntra dina medarbetare att komma med fler förbättringsförslag?

  • Är listan lång? Hur många förslag har du lyssnat på? Vilka skulle kunna leda till förbättringar på arbetsplatsen? Vilka är möjliga att genomföra?

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.