• Problemlösning i praktiken

    3 minuter läsning + 2 minuter uppgift

Har du tänkt på att det som många ser som ett problem faktiskt kan vara en tillgång?

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.

Anna har diagnosen Asperger. Hon tycker inte om avvikelser från dagliga rutiner, och hon trivs inte i sociala sammanhang. Sedan Anna var liten har hon fört register över händelser som intresserar henne, något som ofta tagit fokus från verkligheten och gjort henne mer isolerad. När hon började jobba i köket på en restaurang lyckades hon minska matsvinnet tack vare sin förmåga att analysera tillgång och efterfrågan. Hon kunde enkelt kartlägga vilka dagar och tider det gick åt mer respektive mindre mat. Hennes förmåga kom till sin rätt och sparade både arbete och pengar.

När ett problem sätter käppar i hjulet för det tillvägagångssätt som anses vara det normala tvingas personen hitta andra vägar.

Richard Branson har dyslexi och gick bara i skolan tills han var 16 år. Så här har han berättat om det:

“Genom åren har mitt annorlunda sätt att tänka hjälpt mig att göra Virgin Group framgångsrikt. Mina inlärningssvårigheter blev till och med vägledande för hur vi kommunicerar med våra kunder. När vi lanserade ett nytt företag såg jag till att annonser och marknadsföringsmaterial visades för mig. Jag bad till exempel de som presenterade kampanjen att läsa upp allting högt. På så sätt kunde vi testa formuleringarna och det övergripande konceptet. Om jag snabbt kunde greppa det hela så hade det klarat provet – vi skulle endast kunna förmedla vårt budskap om jag kunde förstå det direkt. ”

RICHARD BRANSON

Långt ifrån alla människor har en funktionsnedsättning, men de allra flesta av oss ställs dagligen inför problem som vi på ett eller annat sätt måste lösa. Om vi inte tillåter oss att misslyckas kommer vi aldrig lyckas hitta nya vägar. Och om vi inte hittar nya vägar sker ingen utveckling.

I den digitala världen har det växt fram ett begrepp som kallas för UX-design, ett modeord som du säkert hört här och där. UX står för user experience, användarvänlighet. UX-design handlar om just detta, om att se och hitta vägar som passar användaren bättre än normen.

Men ofta glömmer vi att se över den analoga användarvänligheten i våra rutiner och metoder.

Följ inte strömmen,
våga välja en annan väg.

Nästa gång du ställs inför ett problem. Testa att se det som en möjlighet.

Uppgift

Gör någonting som du tycker är svårt, eller som du inte gillar, på ett helt annat sätt.

Ta sedan fram din anteckningsbok och fundera på:

  • Hur förändrades din inställning till uppgiften?

  • Har du tidigare tänkt på att uppgiften skulle kunna göras på ett annat sätt?

  • Finns det fler saker i din närhet som behöver få bättre användarvänlighet?

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.