• Att bygga fungerande team

    3 minuter läsning + 5 minuter uppgift

Föreställ dig en landslagsmatch där Sverige ställer upp med ett lag med enbart backar. Hur skulle det gå? Motståndarna skulle visserligen få svårt att göra mål, men utan anfallare skulle vi ändå inte vinna.

Vikten av olika roller är inte unik för sportens värld. Ändå har väldigt många arbetsplatser en snäv syn på vilka de rekryterar. Kanske känner du igen det? Du söker efter en viss typ av utbildning, en viss ålder, en viss bakgrund. Och visst kan det vara bra om syftet är att utföra en mycket snäv och speciell uppgift, som i exemplet med fotbollslaget som enbart hade backar. Det blir omöjligt att komma igenom deras försvar och göra mål.

Men ett allt för snävt synsätt gör att teamet blir väldigt sårbart för oförutsedda händelser. Och dåliga på innovation i en tid som kräver förändring. Genom att i stället söka efter kompletterande färdigheter hos dina medarbetare kan du dramatiskt öka arbetsplatsens kapacitet. Forskning har till exempel visat att kirurgteam som har lärt känna varandras styrkor och svagheter får fler överlevande patienter.

Sara, Maria, Miriam och Mohammed arbetar i ett team på ett företag som paketerar och distribuerar medicinprodukter till vården. Uppgiften kräver stor noggrannhet och utförs i ett renrum. Sara och Maria paketerar medicinen i askar, trettio askar åt gången. Mohammed, kontrollerar sedan att askarna överensstämmer med beställningen, etiketterar och scannar in i datasystemet. Miriam ser till att packborden och packbackarna är rena. I en renrumsmiljö kan smuts, hur lite det än är, orsaka stora produktionsstopp.

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.

En verktygslåda med många verktyg är mer användbar, särskilt om du inte vet vilka utmaningar du står inför.

Uppgift

Hitta olikheterna!

Analysera ett team som du ofta arbetar tillsammans med. Ta fram din anteckningsbok och skriv ner varje persons främsta tillgång eller egenskap. Jämför.

  • Kompletterar ni varandra eller är ni för lika?

Identifiera nu en utmaning som teamet står inför den närmaste månaden.

  • Vilka egenskaper behöver ni komplettera med för att kunna lösa utmaningen på bästa sätt?

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.