• Var inte rädd för regler och friktion

    3 minuter läsning + 10 minuter uppgift

Visst är det jobbigt när det blir konflikter och medarbetare ryker ihop. Och visst kan förändring göra ont. Men de allra flesta fungerar bättre när det finns tydliga regler och rutiner och därför finns det stora vinster med att se över arbetsplatsens struktur och processer.

Regler skapar trygghet och kvalitet. När dina medarbetare kan förutse vad som ska hända ökar deras självkänsla och leveransen blir bättre. Medvetenhet om arbetsplatsens mål, och de krav och förväntningar som finns, gör det lättare att prestera sitt bästa. Då blir det lättare för varje enskild medarbetare att bedöma om det arbete som just utförts är tillräckligt bra.

Om medarbetaren däremot inte känner till vad chefen förväntar sig, eller om det är svårt att förutse chefens reaktion, kan det leda till att de bara utför det som de absolut måste. Det samma gäller om utförda arbetsuppgifter aldrig får någon positiv feedback.

Och så baksidan. Ju mer en medarbetare engagerar sig i sitt jobb, desto större blir friktionen. Men det är precis så det ska vara. Ett projekt utan energi går ner på sparlåga i brist på bränsle. Friktion tidigt i en process går dessutom alltid att korrigera. På arbetsplatser där friktion tillåts komma upp till ytan, är arbetsglädjen större.

Ofta är det väl som Winston Churchill, som för övrigt hade bipolär sjukdom, sa:

”Det är ingenting fel på förändring, bara den går i rätt riktning.”

WINSTON CHURCHILL

Rätt använd kan friktion faktiskt ge bränsle och energi till en arbetsplats.

Uppgift

  • Känner dina medarbetare till arbetsplatsens värderingar och mål?

  • Vet de vad det finns för krav och förväntningar?

  • Vet du det?

Be två av dina arbetskamrater att återge arbetsplatsens vision och mål. Fråga även om de kortfattat kan berätta vilka krav och förväntningar deras närmaste chef har på dem. Skriv ner i din anteckningsbok.

Läs igenom och fundera.

  • Går det att tydliggöra målen? Hur?

Observera att personerna på bilderna inte har något med texten att göra.